ร่วมงานกับเรา

บริษัท อ.นำแสงไทย จำกัด เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท หรืออีกนัยหนึ่ง คือ “ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัทและตัวพนักงาน เราเน้นความสำคัญในการสร้าง และพัฒนาความเป็นมืออาชีพแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันโลกของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเตรียม พร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจบริษัท เพื่อทำงานทั้งในจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเพื่อนบ้าน และทั่วภูมิภาคประเทศไทย เมื่อท่านเข้ามาร่วมงานกับเราแล้ว เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนงาน มอบหมายงานที่ท้าทายและสร้างเสริมความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความ เป็นมืออาชีพ และรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานบัญชี-งานบัญชี

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี ,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Word,Excel,Power Point)

ความรับผิดชอบ

 • บันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ต้นทุน,สินเชื่อ,บริหาร)
 • ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ วางแผนงานระบบบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ต้นทุน,สินเชื่อ,บริหาร - ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน)
 • รับผิดชอบกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานที่ทำงาน

 • อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

พนักงานติดตั้งไวนิล

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี ,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ (Word,Excel,Power Point)

ความรับผิดชอบ

 • บันทึกข้อมูลรายการทางบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ต้นทุน,สินเชื่อ,บริหาร)
 • ควบคุม ดูแล บริหารจัดการ วางแผนงานระบบบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ต้นทุน,สินเชื่อ,บริหาร - ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน)
 • รับผิดชอบกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบัญชีของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานที่ทำงาน

 • อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
logo

บริษัท อ.นำแสงไทย จำกัด // วินด์เซอร์อุดร

หากคุณมีคำถาม อย่ารีรอที่จะติดต่อเราผ่านหลากหลายช่องทาง เราพร้อมให้คำปรึกษาและประเมินราคาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพียงโทรมาที่ 042-241715 ได้ในเวลาทำการค่ะ