• main_ready

  • main_premier
  • signature
  • main_door

คำถามเกี่ยวกับประตูหน้าต่าง

สินค้าประตูหน้าต่าง WINDSOR คิดราคาเป็นตารางเมตรหรือไม่?

การคิดราคาสินค้าหน้าต่างประตู WINDSOR ไม่ได้คิดราคาเป็นตารางเมตรแต่ประเมินตามปริมาณวัสดุที่ใช้จริง และราคาต่อตารางเมตรไม่สามารถใช้ประเมินราคาประตูหน้าต่างทุกประเภทได้

ราคาประตูหน้าต่างชนิดเดียวกันแต่ขนาดต่างกัน จะมีราคาต่อตารางเมตรไม่เท่ากัน เช่น ประตูหน้าต่างที่มีขนาดเล็กจะมีราคาต่อตารางเมตรสูงมาก แต่ราคาต่อตารางเมตรจะลดลงไปเรื่อยๆ เมื่อขนาดใหญ่ขึ้น สาเหตุที่ขนาดเล็กมีราคาต่อตารางเมตรสูงเนื่องจากใช้อุปกรณ์มือจับบานพับเท่าเดิมเช่นเดียวกับบานใหญ่ ดังนั้นบานขนาดใหญ่จึงมีราคาต่อตารางเมตรถูกลง

แต่เนื่องจากโดยปกติแล้วบ้านแต่ละหลังจะมีสินค้าหลายประเภทบาน ทำให้พบว่าการใช้ประตูหน้าต่าง WINDSOR ในบ้าน 1 หลังโดยเฉลี่ยมีราคาต่อตารางเมตรประมาณ 5500 - 6500 บาทต่อตารางเมตร สำหรับรุ่น Signature Living Series และ 2500 – 3500 บาท สำหรับรุ่น Premier Living Series ขึ้นอยู่กับสัดส่วนชนิดบานและสเปคสินค้าที่ใช้ ดังนั้นระดับราคาข้างต้น (ไม่รวมค่าติดตั้ง) สามารถใช้คำนวณเพื่อหาต้นทุนต่อบ้านหนึ่งหลังได้อย่างคร่าวๆ

ประตูหน้าต่าง WINDSOR มีกี่สี

สำหรับรุ่น Signature Living Series มี 2 สี คือ สีขาว และ สีดำ
สำหรับรุ่น Premier Living Series มีสีขาวสีเดียว
สำหรับรุ่น Ready Living Series มีสีขาวสีเดียว

มีสินค้าประตูหน้าต่างไวนิลหรือยูพีวีซีที่นำเข้าจากประเทศอื่นเข้ามาเสนอราคา เปรียบเทียบกับ WINDSOR แล้วดีกว่าหรือไม่?

ระบบประตูหน้าต่างไวนิลที่ดีจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. วัสดุที่เลือกใช้ (โปรไฟล์ไวนิล, เหล็กเสริมแรง, Hardware, Accessory, Glass) ลูกค้าจะต้องพิจารณาโดยละเอียดสำหรับระบบประตูหน้าต่างไวนิลที่มีราคาถูก และควรต้องสอบถามถึงรายละเอียด วัสดุที่ใช้ทุกรายการ สิ่งที่เราพบเห็นบ่อย คือ สินค้าที่นำเข้าจากประเทศจีนซึ่ง โปรไฟล์คุณภาพสูตรเคมีไม่ได้มาตรฐาน Hardware เลือกใช้ของดีเฉพาะส่วนที่มองเห็น แต่อุปกรณ์ภายในใช้ของคุณภาพต่ำ, เหล็กเสริมแรงไม่ใช่เหล็กชุบ Galvanized หรือใส่เหล็กไม่เต็มท่อน หรือแม้กระทั่งไม่ใส่เหล็กในบางด้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพอย่างมาก ส่วนสินค้าที่นำเข้าจากยุโรปโดยตรง วัสดุจะค่อนข้างมีคุณภาพดี แต่จะมีราคาสูงมาก

2. การประกอบและคุณภาพการบริหารงานโรงงาน ถึงแม้จะนำวัสดุที่ดีทั้งหมดเข้ามาแล้ว แต่ที่สำคัญคือการคุมคุณภาพการประกอบสินค้าให้ได้มาตรฐาน มีผู้ประกอบการ หลายรายที่ขาดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพภายในโรงงานประกอบฯ ทำให้พบปัญหาสินค้าเสียหายมากมาย ที่สำคัญคือ ลูกค้าควรพิจารณาเลือกผู้ผลิตที่เป็นรายใหญ่ ซึ่งมีความสามารถในการบริหารเก็บ Stock สินค้าจำนวนมากได้ เนื่องจากสินค้าส่วนประกอบหน้าต่างมีมากกว่า 300 - 400 รายการ ผู้ผลิตบางรายไม่เก็บ Stock เมื่อสินค้าที่ติดตั้ง ไประยะเวลาหนึ่งเกิดการชำรุดเสียหายก็จะหาอะไหล่ไม่ได้

3. คุณภาพการติดตั้งและวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการบริหารงานประตูหน้าต่าง ลูกค้าควรพิจารณาผู้ให้บริการติดตั้งประตูหน้าต่างที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมการก่อสร้างจริงๆ ที่สามารถให้คำแนะนำในการเตรียมหน้างานได้ ประสานงานกับผู้รับเหมาก่อสร้างได้ ด้วยความเข้าใจ ในบางครั้งผู้ผลิตที่ประสบการณ์น้อย มักเน้นรับปากลูกค้าเอาไว้ก่อน และเมื่อถึงเวลาติดตั้งจริงไม่ สามารถติดตั้งได้เนื่องจากงานปูนมีปัญหา แต่ก็ใช้วิธีหลบเลี่ยง หรือวิธีที่ไม่ถูกต้องฝืนติดตั้งสินค้าไป เมื่อใช้งานจริงก็ เกิดปัญหา เช่น บานเปิดปิดยาก ไม่สนิท บานเลื่อนยาก ฝืด น้ำรั่ว เป็นต้น

หากไม่ต้องการใช้ Hardware ประตูหน้าต่างของ WINDSOR สามารถเลือกใช้ของยี่ห้ออื่นได้หรือไม่?

WINDSOR ได้ทำการคัดเลือก Hardware ทุกรายการ โดยผ่านการทดสอบที่สำคัญๆ อย่างเช่น การทดสอบการเปิดปิด(ต้องเปิดเปิดได้ในจำนวนครั้งเท่ากับมาตรฐานสากล) การทดสอบภาวะการเกิดสนิมโดยใช้เครื่องทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ(Salt Spray Test) และการทดสอบต่างๆ อีกมากมาย

ดังนั้นจึงขอเรียนท่านลูกค้าว่า มี Hardware ในตลาดจำนวนมากที่มีรูปลักษณ์สวยงาม แต่คุณภาพไม่ดีหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เราขอแนะนำให้ท่านใช้ Hardware ในระบบของ WINDSOR เป็นหลัก แต่หากท่านต้องการเปลี่ยน Hardware ดังกล่าวจริงๆ ขอให้ท่านให้ข้อมูล หรือตัวอย่าง Hardware ดังกล่าวแก่ทีมงานWINDSOR เพื่อตรวจสอบขนาด Dimension ต่างๆ ว่าสามารถใส่เข้ากับระบบวงกบ/กรอบบาน WINDSOR ได้หรือไม่

ระบบ Lock ของประตูหน้าต่าง WINDSOR มีกี่ประเภท?

2 ประเภท คือระบบ Single Lock และ Multipoint Lock

ระบบ Single Lock คือระบบที่ล๊อคด้วยการเกี่ยวกรอบบานเข้ากับวงกบ 1 จุด เหมาะสำหรับบานที่ไม่ใช่ทางเข้าหลักและต้องการความปลอดภัยปานกลาง

ระบบ Multipoint Lock คือระบบที่ล๊อคกรอบบานเข้ากับวงกบด้วยการเกี่ยวมากกว่า 1 จุด จึงทำให้ล๊อคได้อย่างแน่นหนาและยากต่อการงัดแงะ เหมาะสำหรับการใช้เป็นบานที่เป็นทางเข้าออกหลัก หรือบานที่เสี่ยงต่อการโดนงัดแงะ

กรณีต้องการประตูหน้าต่างที่ออกแบบพิเศษ เช่น บาน Sky Light ต่างๆ ต้องทำอย่างไร?

ส่งแบบให้พนักงาน WINDSOR เพื่อให้หน่วยงานวิศวกรรม ประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต ซึ่งส่วนมากหากบานที่ได้รับแบบมามีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ทีมงาน WINDSOR จะเสนอให้ปรับแบบและส่งให้ลูกค้าพิจารณา เช่น การเสริมเหล็กเพิ่ม, การเพิ่มความหนากระจก หรือ การเพิ่มแนวเส้นวงกบ, วงกบกลาง เป็นต้น

WINDSOR สามารถทำบานประตูหน้าต่างชนิดใดได้บ้าง

WINDSOR สามารถทำสินค้าได้ดังต่อไปนี้

• ประตูบานเปิดเดี่ยว, ประตูบานเปิดคู่, ประตูบานเลื่อนคู่, ประตูบานเลื่อน 4 บาน
• หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว, หน้าต่างบานเปิดคู่, หน้าต่างบานเลื่อนคู่, หน้าต่างบานเลื่อน 4บาน, หน้าต่างบานกระทุ้ง หน้าต่างบานเกล็ด, หน้าต่างบานช่องแสง Fix
• หน้าต่างบานช่องแสงดัดโค้ง
• หน้าต่างบานเข้ามุมต่างๆ
• ประตูหน้าต่างบาน Complex คือการนำบานต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน เช่นบานเปิดเดี่ยวที่มีช่องแสงด้านบน เป็นต้น

WINDSOR สามารถใส่กระจกได้กี่ชนิด?

สามารถใส่กระจกได้หลายชนิด เช่น กระจก float, Laminate, Temper และ Insulate ขึ้นอยู่กับความหนาที่ สามารถใส่ได้ดังต่อไปนี้

บานช่องแสง สามารถใส่กระจกที่มีความหนาตั้งแต่    5 - 29 มม.*
บานเปิด สามารถใส่กระจกที่มีความหนาตั้งแต่           5 - 22 มม.*
บานเลื่อน สามารถใส่กระจกที่มีความหนาตั้งแต่         5 - 29 มม.*
*Remark: ขึ้นอยู่กับรุ่นสินค้าและขนาดของสินค้า

WINDSOR ขายทั้งกระจกและกรอบวงกบหรือไม่?

WINDSOR คือ "ระบบประตูหน้าต่าง" เป็น One Stop Service ด้านประตูหน้าต่างสำหรับการใช้งานภายนอกให้บริการทั้งการให้คำปรึกษา การตรวจสอบหน้างาน การผลิต ซึ่งรวมทั้งกรอบวงกบ กระจก อุปกรณ์ การบริการติดตั้งและการบริการหลังการขาย

ข้อดีของการใช้ไวนิลมาทำเป็นประตูหน้าต่างคืออะไร?

1. สินค้าที่ผิวสัมผัสสวยงาม ขอบเหลี่ยมสันได้ขนาดคงที่
2. สีในเนื้อคงทนยาวนาน ทำให้ไม่ต้องทำสี และทำความสะอาดง่าย
3. ไม่ลามไฟ ไวนิลเป็นพลาสติกที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างหรือตกแต่งเนื่องจากคุณสมบัติ ที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง โดยปกติแล้วไวนิลจะติดไฟยากและเมื่อนำแหล่งกำเนิดไฟออกก็จะดับด้วยตัวเอง เนื่องจากไวนิลจะปลดปล่อยสารเคมีชนิดหนึ่งขณะติดไฟ ซึ่งสารเคมีดังกล่าวทำให้หยุดการลุกไหม้ของเปลวเพลิง
4. เป็นฉนวนกันเสียง ซึ่งเป็นคุณสมบัติธรรมชาติของ PVC
5. เป็นฉนวนกันอุณหภูมิ ทำให้ไวนิลได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการนำมาทำเป็นประตูหน้าต่าง เนื่องจากมีส่วนช่วยประหยัดพลังงานจากการใช้ Air Condition
6. มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมาก (มากกว่า 50ปี) จึงเหมาะสำหรับการใช้คู่กับบ้านที่ต้องการสินค้าที่คงทนถาวร

หน้าต่าง WINDSOR ง่ายต่อการที่ขโมยจะสามารถงัดแงะเข้ามาในบ้านได้หรือไม่ เพียงใด

ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR มีความปลอดภัยสูง ด้วยระบบ Multipoint Lock และสามารถติดเหล็กดัดหรือสัญญาณกันขโมยได้โดยตรงเข้ากับวงกบ เพื่อเสริมความมั่นใจสำหรับท่านเจ้าของบ้านที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษ

เคยได้ยินว่าหน้าต่างไวนิลมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วจริงหรือเปล่า

ไม่จริง เนื่องจากปัญหาน้ำรั่วซึมโดยปกติจากประตูหน้าต่างไม้และอลูมิเนียมส่วนใหญ่มีสาเหตุจากมุมทั้งสี่ด้านที่เป็นจุดต่อของวัสดุ ในขณะที่ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR ใช้วิธีเชื่อมมุมด้วยความร้อน Fusion welding Technology เพื่อเป็นเนื้อเดียวกัน สามารถป้องกันน้ำรั่วซึมได้ 100% รวมถึงการป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างวงกบกับกรอบบาน โดยใช้ระบบซีลยางคุณภาพสูง EPDM (Ethlene Propylene Diene Monomer) ซึ่งเป็นยางชนิดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR สามารถป้องกันน้ำรั่วซึ่มได้ดีกว่าประตูหน้าต่างชนิดอื่น

หน้าต่างไวนิลเป็นฉนวนหรือไม่ หากเกิดอัคคีภัย

ประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR ผลิตจากวัสดุไวนิลซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟ ซึ่งระบุไว้ว่าจะต้องใช้อุณหภูมถึง 390 องศาเซลเซียสในการที่จะทำให้ไวนิลติดไฟ (สูงกว่าอุณหภูมิที่ทำให้ไม้ติดไฟถึง 150 องศาเซลเซียส)

หน้าต่าง WINDSOR แข็งแรงกว่าหน้าต่างไม้หรือหน้าต่างอลูมิเนียมหรือไม่

แข็งแรงกว่า เนื่องจากประตูหน้าต่างไวนิล WINDSOR มีการเสริมเหล็กชุบกันสนิมคุณภาพเยี่ยมไว้ภายใน ซึ่งจะไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน ทำให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างแข็งแรง สามารถรับแรงมากกว่าไม้หรืออลูมิเนียมอย่างแน่นอน

หากใช้หน้าต่าง WINDSOR อยู่แล้วสามารถติดตั้งมุ้งลวดหรือเหล็กดัดเพิ่มได้หรือไม่

สามารถติดตั้งได้ เนื่องจากโครงสร้างด้านในกรอบบานเป็นเหล็กชุบกันสนิมคุณภาพสูง จึงสามารถยึดสกรูเข้ากับวงกบประตูและหน้าต่างได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการความแข็งแรงและการใช้งานของหน้าต่างและประตูไวนิล WINDSOR

WINDSOR มีขั้นตอนในการสั่งซื้ออย่างไรบ้าง?

ตรวจสอบแบบและประเมินราคาให้ลูกค้า

· ลูกค้าตกลงเซ็นสัญญาสั่งซื้อสินค้า
· หน่วยงานบริการติดตั้งเข้าตรวจสอบหน้างานเพื่อเขียนแบบสินค้าเพื่อสั่งผลิต
· ลูกค้าอนุมัติแบบสั่งผลิต โดยเซ็นต์ ชื่อกำกับในแบบผลิตทุกชุด
· ดำเนินการผลิตและขนส่งสินค้าถึงหน้างานภายในเวลา 30 วันนับจากที่ลูกค้าอนุมัติแบบผลิต
· ส่งช่างเข้าติดตั้งรวมถึงติดตั้งสินค้าพร้อมทำความสะอาดพร้อมส่งมอบงานภายใน 15 วันหลังจากสินค้าเข้าหน้างาน

คำถามที่เกี่ยวกับราคาสินค้าประตู-หน้าต่าง

หากต้องการใช้สินค้า WINDSOR แต่เกินงบประมาณสามารถทำอย่างไรได้บ้าง?

สินค้า WINDSOR ในแต่ละรูปแบบบานมีราคาไม่เท่ากัน หลายๆ กรณี ลูกค้านำแบบจากสถาปนิก, โครงการ, หรือบริษัทรับสร้างบ้านต่างๆ มาตีราคาหน้าต่างแล้วมีราคาแพง แต่สามารถปรับแบบให้มีราคาที่เหมาะสมได้ โดยควรปรึกษากับพนังงานของเครือข่าย WINDSOR โดยเบื้องต้นแล้วระดับราคาของประตูหน้าต่าง WINDSOR และประตูหน้าต่างทั่วไปเป็นดังนี้

1. ราคาสูงสุดคือ ประเภทบานพิเศษ เช่น บานโค้ง บาน Bay บาน Bow บาน Box
2. รองลงมาคือ ประเภทบานเปิดและบานกระทุ้ง จะมีราคาสูงที่สุด
3. ถัดมาคือ ประเภทบานเลื่อน
4. และ ราคาต่ำที่สุดคือ บานช่องแสงติดตาย
(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทและความหนาของกระจกที่เลือกใช้ด้วย)

ทำไมค่าติดตั้งประตูหน้าต่าง WINDSOR ถึงแพงกว่าอลูมิเนียม?

โดยทั่วไปค่าติดตั้ง WINDSOR และอลูมิเนียมที่คุณภาพดีจะมีราคาใกล้เคียงกัน คือประมาณ 500 บาทต่อตารางเมตรแต่รายที่คิดค่าติดตั้งถูกเนื่องจากการเลือกใช้วัสดุติดตั้งที่คุณภาพต่ำ เช่น ซิลิโคนหรืออะคริลิกเกรดล่าง ซึ่งมีราคาถูกกว่า

หากต้องการประเมินราคาระบบประตูหน้าต่าง WINDSOR ต้องทำอย่างไรบ้าง

เตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ ส่งให้พนักงานประเมินราคาของ WINDSOR ท่านจะได้รับใบเสนอราคาภายใน 3 วันขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของงาน

1. แบบขยายประตูหน้าต่างที่มองเห็นขนาดความกว้างความสูง และรูปแบบที่ชัดเจน
2. แปลนพื้นทุกชั้นของบ้าน เพื่อให้พนักงานประเมินราคาสามารถระบุจำนวน และตำแหน่งที่ตั้งของสินค้าได้
3. รูปด้าน ทุกด้านของบ้าน เพื่อให้พนักงานประเมินราคา สามารถใช้เปรียบเทียบกับแปลนพื้น เพื่อความถูกต้องของงาน
4. แผนที่หน่วยงาน (ถ้ามี) เผื่อให้พนังงานสามารถเดินทางไปตรวจสอบที่หน้างานจริง กรณีมีสินค้าที่มีความซับซ้อนสูง

คำถามที่เกี่ยวกับการติดตั้งประตู-หน้าต่าง

ทำไมต้องยุ่งยากทำช่องเปิดให้ดี ในขณะที่งานไม้งานอลูมิเนียม สามารถติดตั้งได้ไม่ว่าช่องเปิดจะเป็นอย่างไร?

เมื่อลูกค้าเป็นผู้จ่ายเงินก็สมควรได้รับการบริการก่อสร้างบ้านรวมถึงติดตั้งสินค้าที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และทีมงานWINDSOR ใคร่ขอให้ท่านลูกค้าพิจารณาระหว่างความรวดเร็วกับปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นในภายหลัง ในบ้านที่ท่านจะเป็นผู้อยู่อาศัยอีกเป็น สิบๆ ปี งานก่อสร้างช่องเปิดที่ไม่ได้คุณภาพจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อประตูหน้าต่างทุกชนิด

· ช่องเปิดไม่ได้ดิ่ง ไม่ได้ฉาก จะทำให้ หน้าต่างมีปัญหาการเปิดปิดไม่สนิท บานเลื่อนตกราง เลื่อนฝืด
· ช่องเปิดที่เทน้ำเข้าบาน จะทำให้มีปัญหาน้ำรั่วเข้าบ้านจากรอยยาแนวติดตั้ง (วงกบกับกรอบปูน) และแก้ไขไม่ได้
· การทำช่องเปิดที่ต้องรับน้ำฝนตลอดเวลา และไม่มีการทำกันสาดปูน พร้อมแนวบัวน้ำหยด จะทำให้พบปัญหาน้ำระบายไม่ทันและรั่วเข้าบานเมื่อมีฝนตกหนัก
· การทำช่องเปิดที่ไม่มีโครงสร้างเหล็ก รอบกรอบประตูหน้าต่าง จะทำให้เกิดปัญหาแนวปูนแตก หรือกระเทาะได้ง่าย
· การผสมทรายมากเกินไปเพื่อประหยัดซิเมนต์ และลดต้นทุน จะทำให้งานกำแพงร่วน และแตกง่ายเมื่อตอก/เจาะ
· การใช้แรงงานฝีมือต่ำ หรือแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ เพื่อประหยัดต้นทุนก่อสร้างจะทำให้งานปูนไม่ได้คุณภาพและเกิดปัญหาในระยะยาว แต่ผู้ที่ได้รับปัญหาจริงๆ คือเจ้าของผู้อยู่อาศัย

ดังนั้นจากประสบการณ์ที่ยาวนาน กว่า 10 ปี ของ WINDSOR ภายใต้เครือ SCG เราขอยืนยันต่อท่านลูกค้าว่าท่านสมควรที่จะได้รับผลงานที่ถูกต้องตั้งแต่แรก ระบบประตูหน้าต่างนั้นต้องเริ่มต้นที่ช่องเปิดที่ดี ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดยทีมงานติดตั้ง WINDSOR ทุกคนจึงได้รับการอบรมวิธีการตรวจสอบช่องเปิดให้ถูกต้องเหมาะสมกับการติดตั้งระบบประตูหน้าต่าง และจะดำเนินการประสานงานกับช่างผู้รับเหมาเพื่อให้ทำหรือแก้ไขช่องเปิดให้เรียบร้อยก่อนการส่งสินค้าเข้าหน้างานเพื่อติดตั้ง

การติดตั้งประตูหน้าต่าง WINDSOR จำเป็นต้องวัดหน้างานหรือไม่?

ก่อนการติดตั้งสินค้าหน้าต่างประตู WINDSOR จำเป็นต้องวัดหน้างานเพื่อการผลิตสินค้าหน้าต่างประตูที่พอดีกับขนาดช่องเปิด เนื่องจากทาง WINDSOR จะผลิตหน้าต่างประตูตามแบบก่อสร้าง โดยสามารถเริ่มผลิตได้ตั้งแต่ที่ลูกค้าสั่งซื้อและอนุมัติแบบผลิต โดยWINDSOR จะส่งทีมงานเข้าตรวจสอบการทำช่องเปิด (งานปูน) และประสานงานให้ช่างก่อสร้างทำช่องเปิดที่ได้ขนาดและถูกต้องเหมาะสมสำหรับการติดตั้งประตูหน้าต่าง ก่อนส่งสินค้าเข้าหน้างานเพื่อติดตั้ง

คำถามที่เกี่ยวกับการรับประกันประตู-หน้าต่าง

หากมีความเสียหายต่างๆ ลูกค้าสามารถซ่อมแซม WINDSOR ได้หรือไม่?

ไม่ควรให้ช่างทั่วไปซ่อม เนื่องจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบประตูหน้าต่าง WINDSOR ที่ดีพอ ควรติดต่อขอรับบริการซ่อมแซมจากตัวแทนจำหน่ายของ WINDSOR (Authorized Dealer) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบหน้าต่างประตู WINDSOR โดยใช้อุปกรณ์อะไหล่แท้ และมีมาตรฐานการซ่อมที่ดีกว่า

ระบบประตูหน้าต่าง WINDSOR รับประกันกี่ปี?

WINDSOR แยกประเด็นการรับประกันตามรุ่นดังต่อไปนี้

สำหรับรุ่น Signature Living Series
กรอบวงกบและกรอบบานไวนิลรับประกัน 15 ปี ไม่กรอบแตกบิดงอ ไม่ผุ ไม่เปลี่ยนสี จากการใช้งานปกติ
อุปกรณ์ Hardware รับประกัน 2 ปี
คุณภาพการติดตั้ง รับประกัน 1 ปี ไม่มีปัญหารั่วซึมหรือสินค้าชำรุดใช้งานไม่ได้ จากการใช้งานปกติภายในระยะเวลารับประกัน บริการซ่อมฟรี โดยสามารถติดต่อ Call Center: 0-2555-0333 (จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ)

สำหรับรุ่น Premier Living Series
กรอบวงกบและกรอบบานไวนิลรับประกัน 10 ปี ไม่กรอบแตกบิดงอ ไม่ผุ ไม่เปลี่ยนสี จากการใช้งานปกติ
อุปกรณ์ Hardware รับประกัน 1 ปี
คุณภาพการติดตั้ง รับประกัน 1 ปี ไม่มีปัญหารั่วซึมหรือสินค้าชำรุดใช้งานไม่ได้ จากการใช้งานปกติภายในระยะเวลารับประกัน บริการซ่อมฟรี โดยสามารถติดต่อ Call Center: 0-2555-0333 (จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ)

สินค้ามีการรับประกันกี่ปี และหากเกิดการติดตั้งไม่ดีควรจะดำเนินอย่างไร

หากสินค้าเกิดปัญหาจากคุณสมบัติของสินค้าเอง ทางบริษัทฯมีการดูแลให้ และหากเกิดปัญหาจากการติดตั้งที่ไม่ดีแนะนำให้ติดต่อกลับไปยังช่างที่ทำการติดตั้งก่อนในเบื้องต้น แต่หากไม่สามรถแก้ปัญหาได้ ทางบริษัทฯจะจัดส่งทีมงานเข้าไปดูแลเบื้องต้น

หากคุณยังไม่พบคำตอบ สามารถส่งคำถามใหม่มาได้เลยค่ะ

สอบถามข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กรุณายืนยันว่าคุณไม่ใช่โปรแกรม

logo

บริษัท อ.นำแสงไทย จำกัด // วินด์เซอร์อุดร

หากคุณมีคำถาม อย่ารีรอที่จะติดต่อเราผ่านหลากหลายช่องทาง เราพร้อมให้คำปรึกษาและประเมินราคาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพียงโทรมาที่ 042-241715 ได้ในเวลาทำการค่ะ